ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα δήλωση ιδιωτικού απορρήτου αφορά τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, διαχειριζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε αυτά τηρούνται διαδικτυακά είτε στις εγκαταστάσεις μας.

Ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με ανηλίκους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και μόνο με τη συναίνεση του γονέα ή του κηδεμόνα του καθώς δεν αποτελεί πολιτική της επιχείρησης να λαμβάνει προσωπικά δεδομένα απευθείας από ανηλίκους.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε ενδεχομένως να περιλαμβάνουν όνομα, ηλικία, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό ταυτότητας, αριθμό διαβατηρίου, στοιχεία πιστωτικών καρτών υπηκοότητα, φύλλο,  καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (αριθμούς τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), στοιχεία προσωπικών προτιμήσεων καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για την αντιμετώπιση στις ιατρικές σας ανάγκες ή τυχόν αλλεργίες σας.

Τα δεδομένα συλλέγονται είτε με έγγραφα εντύπως στις εγκαταστάσεις μας είτε μέσω ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το check in και τη διαμονή σας στα ξενοδοχεία μας καθώς και υπηρεσίες μεταφορών μέσω οχημάτων της επιχείρησης ή και της συμμετοχής σας  σε εκδηλώσεις μας.

Επιπλέον όταν χρησιμοποιείτε κάποια από τις πλατφόρμες μας συλλέγουμε στοιχεία από τον υπολογιστή σας ακόμη και αν δεν προβείτε σε κράτηση. Αυτά μπορεί να είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) της συσκευής σας, το πρόγραμμα περιηγητή που χρησιμοποιείτε, τις ρυθμίσεις της γλώσσας, το λειτουργικό σύστημα της συσκευή σας, τις σελίδες που επισκεφτήκατε.

Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή κινητού τηλεφώνου ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε βασικά δεδομένα που είναι εγκατεστημένες σε αυτή. Επιπλέον ενδέχεται να συλλέξουμε στοιχεία τοποθεσίας.

Συλλέγουμε δεδομένα για :

  • Τήρηση νομικών υποχρεώσεων
  • Υπηρεσίες κρατήσεων
  • Εξυπηρέτηση πελατών και αιτημάτων – απάντηση ερωτημάτων
  • Διεξαγωγή ερευνών μέσω αποστολής ερωτηματολογίων για βελτίωση των υπηρεσιών μας καθώς και των υπηρεσιών των επαγγελματικών μας συνεργατών.
  • Δραστηριότητες μάρκετινγκ και προωθητικών ενεργειών, αποστολή newsletters, προώθηση προσφορών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνουμε ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε

  • Αρμόδιες αρχές εάν απαιτείται από τον νόμο
  • Aρμόδιες αρχές ή συγγενικά πρόσωπα αν τίθεται σε κίνδυνο η ζωή / υγεία / περιουσιακά στοιχεία κάποιου προσώπου
  • Συνεργάτες διαφήμισης οι οποίοι θα δεσμεύονται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας και δε θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς
  • Παρόχους υπηρεσιών – τρίτα μέρη που μπορεί να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα σας μέσω της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης
  • Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για διευθέτηση πληρωμών ή εάν θεωρηθεί απαραίτητο για πρόληψη ή ανίχνευση απάτης

Οι χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων (εκτός αν υπάρχει νομική απαγόρευση) ή/και τη διόρθωσή τους αν κρίνονται ανακριβή. Επίσης μπορούν να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή να αντιταχθούν σε περαιτέρω επεξεργασία τους.

Για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, σχόλια ή ερωτήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@philianhotels.com

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα επικαιροποίησης και τροποποίησης της παρούσας πολιτικής απορρήτου όποτε κρίνεται σκόπιμο προκειμένου να ανταποκριθεί στις νομικές υποχρεώσεις της, στις ανάγκες των πελατών καθώς και στις συνεργασίες της με τρίτα μέρη.